Fisa tehnica Adeziv Coramet D50

Fisa tehnică

 

Domeniul de aplicare

  • Dispersie apoasă de policetat de vinil neplastificată
  • Produsul se folosește in diluție cu apa, la apretarea textilelor

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

180kg

IBC 1000kg

 

In ambalaj original

5-30°C   

Conform legislației

12 luni

 

Caracterisitici

  • Aspect dispersie alb
  • Reziduu uscat 45%
  • Aspect peliculă uscată - transparent
  • Vîscozitate Hoppler 20°C  10000-15000 Cp
  • Nu rezistă la ingheț

 

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004