Declaratie conformitate Adeziv Coramet D50

 Declarație de conformitate

  1. Cod unic de identificare al produsului

             Adeziv Coramet D50

  1. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului

             Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj

  1. Utilizarea produsului in industria chimică

             Produsul se folosește in diluție cu apa, la apretarea textilelor

 

  1. Numele, denumirea socială sau marca inregistrată si adresa de contact a fabricantului

             HOLCHIM SRL                                Strada Gloriei 2A, Boldești-Scăeni

             Telefon: 0244210141, 0722222362

  1. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat

             Nu este cazul

  1. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

             Standard tehnic de firmă numărul 1 din 2004