Fisa Tehnica Adeziv DAP 56-20 Pe

 

Fisa tehnică

 

Domeniul de aplicare

 • Dispersie apoasă de policetat de vinil plastifiată, care respectă reglementările europene privind contactul cu produsele alimentare
 • Este utilizat la lipirea logitudinală a ambalajelor de hartie pentru alimente uscate non-grase
 • Este utilizat la cașerarea in instalații cu regim automat cu viteză mare
 • Este utilizat la lipirea în puncte a cutiilor de carton în instalații automate cu regim de viteză mare

     Mod de aplicare

 • In instalații automate in regim de viteză mare
 • Manual cu pensula

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

20kg

 

In ambalaj original

5-30°C   

Conform legislației

6 luni

 

Caracteristici

 • Aspect dispersie albă
 • Reziduu uscat min 42%
 • Aspect peliculă uscată - transparent
 • Vîscozitate Hoppler 20°C 10000-12000 Cp
 • Temperatura punctului de alb +6°C
 • Nu rezistă la ingheț

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004