Fisa Tehnica Adeziv DAP 56-20 Per

 

Fisa tehnică

 

Domeniul de aplicare

  • Dispersie apoasă de policetat de vinil plastificat
  • Este utilizat la lipirea în puncte a cutiilor de carton în instalații automate cu regim de viteză mare

    

Mod de aplicare

  • Cu pensula, cu rola intr-un strat
  • In instalații automate in regim de viteză mică

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

20kg

IBC 1000kg

In ambalaj original

5-30°C   

Conform legislației

6 luni

 

Caracteristici

  • Aspect dispersie albă
  • Reziduu uscat 49%
  • Aspect peliculă uscată - transparent
  • Vîscozitate Hoppler 20°C 1500-2000 Cp
  • Temperatura punctului de alb +6°C
  • Nu rezistă la ingheț

 

 

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004