Fisa Tehnica Adeziv Coramet cașerare DP25H

 

Fisa tehnică

 Domeniul de aplicare

  • Dispersie apoasă de poli (acetat de vinil), plastifiată si cu produse de natură minerală. Este utilizat la cașerarea colilor de carton in instalatii cu regim automat cu viteză mare.

  

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

IBC 1000kg

In ambalaj original

5-30°C   

Conform legislației

6 luni

 

Caracterisitici

  • Aspect dispersie crem
  • Aspect pelicula uscata – semiopaca
  • Reziduu uscat 38%
  • Vîscozitate Hoppler 20°C 2500-3000 Cp
  • Temperatura punct de alb +6°
  • Nu rezista la ingheț

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004