Declaratie Conformitate Adeziv Coramet cașerare DP25H

  Declarație de conformitate

  1. Cod unic de identificare al produsului

            Adeziv Coramet DP25H

  1. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului

            Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj

  1. Utilizarea produsului in construcții

            Este utilizat la cașerarea colilor de carton in instalaltii cu regim automat cu viteză mare     

  1. Numele, denumirea socială sau marca inregistrată si adresa de contact a fabricantului

            HOLCHIM SRL                                Strada Gloriei 2A, Boldești-Scăeni

            Telefon: 0244210141, 0722222362

  1. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat

            Nu este cazul

  1. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

            Standard tehnic de firmă numărul 1 din 2004