Fisa Tehnica Adeziv Coramet D3

Fisa tehnică

Domeniul de aplicare

 • Este o dispersie apoasă pe bază de poli (acetat de vinil)
 • Adeziv recomandat pentru incleieri lemn, esența moale si tare care necesită rezistența in medii umede

 Pregătirea elementelor din lemn ce urmează a fi lipite

 • Umiditate material lemnos 8-12%
 • Temperatură mediului ambiant minim 15°C
 • Imbinarea suprafetelor sa fie facuta la presiune

 Mod de aplicare

 • Cu pensula, cu rola intr-un strat sau in instalații cu regim automat

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

400g/900g

5kg/19kg

In ambalaj original

Conform legislației

12 luni

 

5-30°C

 

 

 

 Caracteristici

 • Aspect – dispersie albă
 • Pelicula trasnsparentă după uscare
 • Vîscozitatea Hoppler 20°C 000-25.000 Cp
 • Reziduu uscat – 50%
 • Temperatura formare film +8°C
 • Temperatura punct alb +6°C
 • Timp de presare – minimum 40 min la temperatura de 20°C
 • Nu rezistă la ingheț

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004