Fisa tehnica Adeziv Coramet D2

 

Fisa tehnică

 Domeniul de aplicare

 • Este o dispersie apoasă pe bază de poli (acetat de vinil), plastifiată și cu adaos de ingrediente minerale. Adeziv pentru îmbinarea lemnului, esență moale în presă ,furnir,placi aglomerate fabricarea , artizanat.

 Pregătirea elementelor din lemn ce urmează a fi lipite

 • Umiditate material lemnos 8-12%
 • Temperatură mediului ambiant minim 15°C
 • Imbinarea suprafetelor sa fie facuta la presiune

 Mod de aplicare

 • Cu pensula, cu rola intr-un strat sau in instalații cu regim automat

Ambalaj

Depozitare Transport

Deșeuri

Termen de valabilitate

100/400/800g/

3kg/5kg

In ambalaj original

Conform legislației

12 luni

 

5-30°C

 

 

  Caracteristici

 • Aspect - dispersie alba
 • Aspect pelicula uscată-opacă
 • Reziduu uscat – 44%
 • Vîscozitate Hoppler 20°C – 8000 – 10.000 Cp
 • Temperatura de formare a filmului 12°
 • Temperatura punct alb +6°
 • Timp de menținere în presă 50 min
 • Nu rezistă la ingheț

Reglementari legale

Natura riscurilor si recomandări de prudență

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

P233 – Păstrați recipientul închis etanș, depozitat la temperatură de 5-30°C

P262 – Evitați contactul cu ochii si pielea

P301 – In caz de înghițire nu provocați voma si consultați imediat medical

P305 – In caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă potabilă

P501 – Aruncați recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor in conformitate cu legislația in vigoare

EUH 208 – contine < 1,2 benzotiazolina; 5 cloro 2 metilizotiazolinona> Poate provoca o reactie alergica

Produsul are standard tehnic de firmă, numărul 1 din 2004